Tilaa arvio asunnostasi

Asuntojen hinnat ja oikean hinnoittelun merkitys

Mihin hintaan asuntoa kannattaa lähteä myymään? Miten asunnon hinta määräytyy? Muun muassa näitä kysymyksiä jokainen asunnon myyntiä suunnitteleva pohtii mielessään. Hinnoittelu vaikuttaa ostajan mielikuviin voimakkaasti, ja siten myös siihen, meneekö asunto kaupaksi lopulta oikeaan markkinahintaan.

Hätiköiminen ei kannata, vaan askeleet kannattaa ottaa rauhallisesti yksi kerrallaan. Ensin kannattaa selvittää, mitkä asiat vaikuttavat asunnon hintaan, ja miten hinta kannattaa määritellä. Keräsimme yhteen tietoa ja vinkkejä, jotka selventävät, mistä asunnon hinta muodostuu ja mikä kaikki hinnoitteluun oikeasti vaikuttaa.
Miksi asunnon oikea hinnoittelu on tärkeää?

Yleinen virhe asunnon hinnoittelussa on se, että hintapyyntö asetetaan jo alkujaan liian korkealle. Tämä “kokeilu” voi osoittautua kalliiksi. Asunnon oikean hintapyynnön määrittämisen tärkeyttä ei voi koskaan korostaa liikaa.

Liian korkean hintapyynnön asettaminen eli asunnon ylihinnoittelu johtaa tyypillisimmin siihen, että itse asiassa asunnon toteutunut myyntihinta on alle markkinahinnan. Miksi näin tapahtuu?

Perusperiaatteet asunnon hinnan muodostumisessa ja asuntokaupan dynamiikassa

Potentiaalisten ostajien kiinnostus asuntoasi kohtaan on korkeimmillaan silloin, kun asunto tulee myyntiin. Ostajat seuraavat aktiivisesti uusia myyntiin tulevia kohteita, ja monilla on käytössä muun muassa asuntovahti, joka ilmoittaa kun uusia, omiin hakukriteereihin sopivia asuntoja tulee myyntiin.

Markkinoiden kiinnostus hiipuu tyypillisimmin noin 2-4 viikon sisällä. Jos potentiaalisen ostajan näkemys asunnon hinnasta on selkeästi alle asunnon pyyntihinnasta, ei asuntosi herätä riittävästi kiinnostusta potentiaalisissa ostajissa.

Kun aikaa kuluu asunnon myynnin aloittamisesta, tulee vastaan tilanne, jossa asunnon myyjän tulee harkita hintapyynnön alentamista kiinnostuksen herättämiseksi. Tällöin päädytään usein tilanteeseen, jossa alkuperäisen hintapyyntö joudutaan heittämään romukoppaan – ja hinnanalennuksien jälkeen toteutunut kauppahinta on jopa alle alueen markkinahinnan. 

Myös asunnon alihinnoittelua kannattaa välttää. Alihinnoiteltu asunto toimii kyllä kiinnostuksen herättäjänä, mutta lopulta myyjä ei tässäkään tapauksessa saa asunnosta sen todellista markkinahintaa.

Jotta saisit asunnostasi parhaan mahdollisen hinnan, tulee asunnon hintapyyntö asettaa oikealle tasolle jo ennen asunnon myynnin aloittamista. Tämän osaa parhaiten ammattitaitoinen kiinteistönvälittäjä.

Asunnon hinta on monen tekijän summa

Asunnon hintaan vaikuttavat monet eri tekijät. Nämä tekijät voidaan jakaa kahteen pääryhmään: asunnon ja taloyhtiön ominaisuuksiin sekä asuinaluetta määrittäviin tekijöihin.

Asuntoon tai taloyhtiöön liittyviä tekijöitä ovat muun muassa:

Asunnon sijainti

Sijainti on yksi tärkeimpiä asunnon hintaan vaikuttavista tekijöistä. Sijainti määrittää lähtökohtaisesti sen hintahaarukan, millä asuntoa voidaan myydä. Sijainnin merkitys on suuri myös siksi, että se on yksi asuntoon liittyvistä pysyvistä asioista – monen asian asunnosta voi muuttaa, mutta sijaintia ei.

Asunnon koko

Luonnollisesti asunnon koko vaikuttaa merkittävästi asunnon hintaan. Enemmän neliöitä samalta asuinalueelta tarkoittaa yleensä myös korkeampaa hintaa. Asunnoille laskettava taas neliöhinta kertoo tarkemmin asunnon arvon verrattuna myös muihin, erikokoisiin asuntoihin.

Asunnon pohjaratkaisu

Pelkkä neliö- tai huonemäärä ei ole hinnan ratkaiseva tekijä, vaan myös asunnon pohjaratkaisulla on suuri merkitys. Jos asunnon pohjaratkaisu on hyvä, voi pienemmilläkin neliöillä varustettu asunto olla toimiva – jopa toimivampi kuin hitusen isompi asunto. Hyvin suunniteltu pohjaratkaisu voi nostaa asunnon arvoa.

Asunnon kunto ja tehdyt remontit

Asunnon ostaja arvioi asunnon hintaa suhteessa siihen, millaisessa kunnossa asunto on, mitä remontteja asuntoon on tehty – sekä mitä remontteja hänen mahdollisesti tulisi asuntoon tehdä saadakseen siitä mieleisensä. Jopa samassa talossa sijaitsevan muuten vastaavan asunnon hinta voi olla hyvinkin erilainen, jos toiseen asuntoon on tehty ajan hengen mukaisia remontteja ja toiseen taas ei. Toisin sanoen: jos vaikkapa kahdesta saman talon 50-luvun asunnosta toisen keittiö on remontoitu 2010-luvulla, ja toisen keittiössä on alkuperäinen tyyli sekä varustus 1970-luvulta, uusitun asunnon hinta nousee luonnollisesti korkeammaksi.

Tontin koko ja omistusmuoto

Asunto-osakkeen tai kiinteistön hintaan vaikuttaa myös tontin omistusmuoto sekä tontin koko. Tontin omistusmuoto vaikuttaa kauppahintaan – ja voi olla merkittävä tekijä myös asunnon tai kiinteistön arvolle tulevaisuudessa. On hyvä huomioida, että vuokratontit ovat yleistyneet Suomen asuntomarkkinoilla viimeisimpien vuosikymmenten aikana.

Vuokratontilla sijaitseva asunto voi olla hinnaltaan edullisempi – sillä taloyhtiö maksaa tontin omistajalle vuokraa, ja asunto-osakeyhtiön osakkaat maksavat taloyhtiölle tästä tonttivastiketta. Omistustontista tällaista vastiketta ei luonnollisesti tarvitse maksaa. Tutustu tarkemmin omistustontin ja vuokratontin vaikutukseen asunto- ja kiinteistökaupassa.

Taloyhtiön kunto ja suunnitteilla olevat remontit

Asuntoon hintaan vaikuttaa voimakkaasti se, onko taloyhtiöön lähivuosina suunnitteilla isoja remontteja, kuten putki – tai julkisivuremonttia. Asunnon hinnassa otetaan huomioon, millaisia peruskorjauksia tai perusparannuksia taloyhtiössä on toteutettu. Peruskorjauksissa rakenteita, varusteita ja järjestelmiä uusitaan, ja tällaisiin remontteihin lasketaan yleensä myös putkiremontti sekä ikkuna- tai julkisivuremontit. Perusparannuksia taas ovat hissin asentaminen tai vaikkapa parvekkeiden lasittaminen.

Samanikäisen, -kokoisen ja samalla alueella sijaitsevan asunnon hinta voi siis olla merkittävästi edullisempi tai korkeampi kuin toisen vastaavan asunnon, jos toiseen on tehty peruskorjaukset tai perusparannuksia, ja toiseen taas ei.

Asuinalueeseen liittyviä tekijöitä ovat muun muassa:

Kulkuyhteydet

Sijainnin kanssa käsi kädessä kulkevat kulkuyhteydet. Kulkuyhteyksissä tarkastellaan niin yhteyksiä henkilöautolla kuin julkisilla kulkuvälineillä. Toisinaan eräiden asuntojen arvo asuinalueella voi nousta, kun uusi kulkuyhteys avataan. Näin on käynyt esimerkiksi joillekin lähimpänä metroasemia sijaitseville asunnoille Länsimetron avauduttua.

Palvelutarjonta alueella (esimerkiksi koulut, päiväkodit, harrastuspaikat, kaupat jne.)

Lähellä olevat palvelut vaikuttavat alueen houkuttelevuuteen asunnon ostajan silmissä. Hyvät palvelut helpottavat arkea ja tuovat viikkoon enemmän vapaa-aikaa, jos tarvittavat asiat pystyy hoitamaan pitkälti kodin läheisyydessä. Kauppojen, eri palveluiden, päiväkotien, koulujen, ravintoloiden ja esimerkiksi harrastusmahdollisuuksien läheisyys lisää asunnon arvoa ja näin myös hintaa.

Alueen asuntomarkkinatilanne ja kehitysnäkymät

Alueen asuntomarkkinatilanne ja tulevaisuuden näkymät vaikuttavat asunnon hintaan. Kehitysnäkymiä voidaan hahmottaa kysymyksellä: miten alueen keskimääräinen neliöhinta on kehittynyt? Asuntomarkkinatilannetta kartoitetaan taas siitä, kuinka paljon vastaavia asuntoja on tällä hetkellä myynnissä – eli millainen on alueen tarjonta – sekä siitä, minkä tyyppisille asunnoille alueella on erityisesti kysyntää. RE/MAXin välittäjät tuntevat alueensa asuntomarkkinat.

Tiedätkö asuntosi arvon? Kokeile hintalaskuriamme – saat alan tarkimman arvion asuntosi hinnasta.

Mitä tietoa käytetään asunnon hinnan arviointiin?

Usein asunnon myyntiä suunnittelevan ensimmäinen askel on pyytää kiinteistönvälittäjältä arvio asunnon hinnasta. Osaava kiinteistönvälittäjä perustaa hinta-arvionsa alueesta saatavaan markkinadataan, aluetuntemukseensa ja omaan kokemukseensa.

Asuinalueen markkinadatan saamiseksi on tärkeää tutustua asuinalueen toteutuneisiin asuntokauppoihin: mihin hintaan vastaavia asuntoja on alueella myyty?

Aluetuntemus taas on valttia asunnon hinnan arvioinnissa. Kokenut, alueesi asuntomarkkinan tunteva välittäjä on todennäköisesti tehnyt monta onnistunutta asuntokauppaa alueellasi. Siksi hän osaa myös kertoa, mitkä asiat ovat tällä hetkellä juuri niitä asunnon ja sijainnin merkityksellisiä tekijöitä potentiaaliselle asunnon ostajalle.

Tutustumalla asuntoon maksuttomalla arviokäynnillä, välittäjämme osaa kertoa, mitä asioita tulee ottaa huomioon ja hän osaa laatia juuri sinun asunnollesi räätälöidyn kodinmyyntisuunnitelman.

Saat RE/MAX-välittäjältä aina perustellun ja alueen markkinatilanteeseen pohjautuvan näkemyksen asuntosi hinnasta.

Miten voin arvioida asuntoni hinnan?

Kokeile asunnon hintalaskuria

Jos haluat saada suuntaa-antavan arvion asuntosi hinnasta, voit kokeilla hintalaskuriamme. Laskurin antama hinta-arvio perustuu muun muassa alueellasi toteutuneisiin myyntihintoihin ja alueen asuntomarkkinan kehityksestä kerättyyn dataan. Vaikka laskurimme on yksi markkinoiden tarkimpia, suosittelemme että kutsut myös välittäjämme kylään tarkennetun hinta-arvion saamiseksi. Ammattitaitoinen välittäjä osaa antaa tarkimman arvion asunnostasi sekä johdattaa sinut läpi koko myyntiprosessin sekä varmistaa, että saat asunnostasi parhaan mahdollisen hinnan.

Kokeile asunnon hintalaskuria >

Pyydä välittäjä maksuttomalle arviokäynnille

Ehdottomasti paras tapa asunnon hinnan arviointiin, on kutsua välittäjä arviokäynnille. Arviokäynnin aikana välittäjämme tutustuu asuntoosi ja tilanteeseesi – mitkä ovat sinun toiveesi ja ajatuksesi asunnon myyntiä ajatellen.

Saat arviokäynnin aikana hinta-arvion asunnostasi sekä konkreettisen myyntisuunnitelman – miten saamme asuntosi myytyä parhaaseen mahdolliseen hintaan.

Asunnon myynnissä on tärkeää, että henkilökemiat toimivat välittäjän kanssa. Arviokäynti on hyvä tapa tutustua välittäjään ja hänen tapaansa toimia. Arviokäynti on maksuton ja se ei sido sinua vielä mihinkään.

Varaa maksuton arviokäynti >


Kaipaatko välittäjän apua?

Jätä yhteydenottopyyntö, niin olemme yhteydessä sinuun

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Miten voimme olla avuksi
Vahvistus
Uutiskirje