Tilaa arvio asunnostasi

Uudiskohteen myynti vaatii välittäjältä laajaa asiantuntemusta

Uudiskohteen ostamiseen liittyy omat erityispiirteensä, ja sama pätee myös myymiseen. Miten uuden asunnon myynti eroaa perinteisestä kiinteistönvälityksestä ja millainen on kiinteistönvälittäjän rooli? Tässä muutamia seikkoja, jotka kannattaa huomioida.

Uudiskohteen tonttikauppa

Lukuisissa uudiskohteissa tontin hinta on ilmoitettu erikseen. Tonttikauppa tarkoittaa eri asioita uudiskohteen tontin maanomistajan, sekä uudiskohteen rakennuttajan ja ostajan näkökulmasta. Ammattitaitoinen välittäjä auttaa jokaista osapuolta tonttikauppaan liittyvissä kysymyksissä.

Maanomistajat: Välittäjä auttaa maanomistajaa myymään tonttinsa rakennuttajalle, sillä heillä on hyvät kontaktit rakennuttajiin ja rakennusliikkeisiin.

Rakennuttajat: Kiinteistönvälittäjä voi auttaa rakennuttajaa löytämään sopivia tontteja kiinteistöprojekteilleen.

Uudiskohteen ostajat: Asunnon ostaja voi lunastaa tontin itselleen asuntokaupan yhteydessä tai maksaa tontista kuukausittaista vuokraa yhtiövastikkeen lisäksi. Uudiskohteen tontin voi lunastaa itselleen myös myöhemmin, usein tiettynä aikana kaksi kertaa vuodessa.

Uudiskohteiden myynti ja markkinointi

Uudiskohteita aletaan usein markkinoida ja myydä jo suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Uuden asunnon myynti ennen valmistumista onkin erilaista kuin käytetyn – siinä vaiheessa, kun ainut konkreettinen asia, joka potentiaaliselle ostajalle välittyy, on asunnon pohjapiirustus ja havainnekuvat, mielikuvilla myyminen nousee yhä suurempaan rooliin. Tämän vuoksi yhä useammin rakennusliikkeet ja rakennuttajat haluavat hyödyntää kiinteistönvälittäjien apua uudiskohteiden myynnissä ja markkinoinnissa.

Lupa-asiat uudiskohdetta myytäessä

Uudiskohdetta myytäessä ostajalle täytyy osata kertoa monia asioita: mitä tarkoittaa RS-järjestelmä, muuttotarkastus ja vuositarkastus, sekä velaton myyntihinta ja kauppahinta? Onkin tärkeää, että myyjä on tietoinen koko uudiskohteen myyntiprosessista ja juridiikasta.

Perusjuridiikan lisäksi uudiskohteita myyvän välittäjän tulee ymmärtää rakennuttajan organisaation toimintaa, rakennusmaan turvallisuuskäytäntöjä, sekä rakennuspaikan jalostamiseen liittyviä seikkoja. Tietämys edellä mainituista parantaa merkittävästi yhteistyötä rakennuttajan, kiinteistönvälittäjän sekä ostajan välillä.

Kiinteistönvälittäjä auttaa uudiskohteen myynnissä

Toisinaan rakennuttaja tai uudiskohteen ostanut sijoittaja haluaa myydä asunnon itse. Kiinteistönvälittäjän hyödyntäminen kuitenkin kannattaa, varsinkin, jos oma tietämys ja myyntitaidot eivät ole riittävän korkealla tasolla. Rakennuttajan näkökulmasta myynnin ulkoistaminen välittäjälle tarjoaa hyvän mahdollisuuden keskittyä itse rakentamiseen ja antaa ammattilaisten hoitaa asunnon myynnin. Näin säästyy aikaa ja vaivaa.

  • Asiantuntemus: Osaava välittäjä tuntee uudiskohteisiin liittyvät lait ja säädökset, kuten esimerkiksi asuntokauppalain. Edellä mainittujen syvällinen tietämys on tärkeää, sillä nämä eroavat käytettyjen asuntojen kaupanteosta ja myyntiprosessista.
  • Myyntiosaaminen: Uudiskohteiden myynnissä vaaditaan enemmän, sillä monet uudiskohteista myydään suunnittelu- tai rakennusvaiheessa, jolloin mielikuvilla myyminen nousee suurempaan rooliin. Kiinteistönvälittäjä on myynnin ammattilainen ja tietää, miten kohteelle löydetään ostaja.
  • Kärsivällisyys: Uudiskohteen myyminen voi olla ajallisesti pitkä prosessi. Osaava välittäjä tietää tämän ja sitoutuu siihen.
    Tuloksellisuus: Rakennuttajan näkökulmasta on tärkeää, että välittäjälle maksetaan vain tuloksesta, eli toteutuneista kaupoista. Tällöin rakennuttajan ei tarvitse sitoa omia resurssejaan oman myyntitiimin palkkaamiseen.
    Potentiaalisen ostajan oman asunnon myynti: Välittäjä voi auttaa potentiaalista ostajaa myymään oman asuntonsa, jolloin ostaja välttyy kahden asunnon loukulta ja todennäköisesti myös asuntokaupat syntyvät nopeammin.

RE/MAX huolehtii välittäjiensä ammattitaidosta

Kiinteistönvälitysalan haasteena on, että uudiskohteiden myyntiin perehtyneitä ja sen erityispiirteet tuntevia välittäjiä ei ole paljoa. Tämän vuoksi monet rakennuttajat ovat perustaneet omia myyntiorganisaatioita ja kouluttaneet myyjiä itse.

Tästä syystä RE/MAXin kokeneille välittäjille on tarjolla Uudiskohdemestariohjelma. Kyseessä on Suomen ainoa uudiskohteiden välitykseen erikoistunut tutkinto, jonka on tähän mennessä suorittanut jo kymmenet RE/MAX-välittäjät eri paikkakunnilta.

Valmennuksen tavoitteena on tarjota tiivis kokonaisuus välittäjille, ja valmennus kattaa uudiskohteiden välittämisessä tarvittavat tiedot ja taidot. Valmennus kestää yli puoli vuotta ja sisältää lähiopetuspäiviä, työssäoppimista, käytännön harjoituksia sekä lopputyön tekemisen.

Haluatko kuulla uudiskohteisiin liittyvistä palveluistamme? Jätä meille yhteydenottopyyntö, niin osaavat välittäjämme kertovat sinulle lisää!


Kaipaatko välittäjän apua?

Jätä yhteydenottopyyntö, niin olemme yhteydessä sinuun

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Miten voimme olla avuksi
Vahvistus
Uutiskirje